Naam van de stichting

De naam van de Stichting verwijst naar het verhaal van Boaz in de Bijbel.

Boaz was een vermogend man die zich ontfermt over Ruth. 
Zij was een weduwe die samen met haar schoonmoeder Naomi terugreist naar Israel. 

Ook vandaag de dag kunnen we met o.a. geld de armen en weduwen behulpzaam zijn.
Het is een manier om invulling te geven aan de opdracht die Jezus ons geeft. Zie om naar armen en weduwen.

Boaz is tegelijkertijd het beeld van Jezus. Jezus kwam om de wereld te bevrijden van de macht van de zonde. 
Jezus heeft ons vrijgekocht zoals Boaz Ruth vrijkocht. 
Dat is goed nieuws wat de Bijbel het evangelie noemt. 

Om die reden wil stichting Boaz ook mensen en organisaties steunen die zich inzetten om het evangelie van Jezus Christus te vertellen in binnen- en buitenland.