Bestuur

Het bestuur van de stichting berust bij drie personen:

Voorzitter: De heer Koelewijn
Penningmeester: De heer Bout
Secretaris: De heer Westerink