Wie zijn wij

Stichting de Akker van Boaz is een goede doelen stichting en heeft tot doel om personen en organisaties te helpen bij het vervullen van de Grote Opdracht zoals Jezus die verwoordt.

Hij zegt in Mattheüs 28:19 en 20:

19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 
20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Mattheüs 28:19-20

Kern van de opdracht is om mensen te winnen voor Jezus Christus, ze op te bouwen in hun geloof en ze uit te zenden om zelf ook anderen te winnen, te bouwen en te zenden

Anderzijds heeft de stichting tot doel het omzien en helpen van armen, weduwen, wezen en verdrukten naar de bijbelse opdracht in Jacobus 1:27

Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood

Jacobus 1:27

Gelden die worden ontvangen worden ingezet om invulling te geven aan de doelstelling.