Beleidsplan

BELEIDSPLAN STICHTING DE AKKER VAN BOAZ

Maart 2015

1. Inleiding

Op 10 december 2011 is de stichting officieel opgericht via een akte bij notaris Bronkhorst in Beekbergen. De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft een eigen rekeningnummer.

2. Doelstelling van de stichting

Stichting de Akker van Boaz heeft enerzijds tot doel om personen en organisaties te helpen bij het vervullen van de Grote Opdracht zoals Jezus die verwoordt in Mattheüs 28:19 en 20:

19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Kern van de opdracht is om mensen te winnen voor Jezus Christus, ze op te bouwen in hun geloof en ze uit te zenden om zelf ook anderen te winnen, te bouwen en te zenden

Anderzijds heeft de stichting tot doel het omzien en helpen van armen, weduwen, wezen en verdrukten naar de bijbelse opdracht in Jacobus 1:27

Jacobus 1:27:Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood

3. Werkzaamheden stichting

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door personen en instellingen en organisaties financieel te ondersteunen welke activiteiten uitoefenen conform het doel van de stichting.

4. Fondsenwerving

De stichting zal haar fondsen werven onder particulieren en bedrijven die willen bijdragen aan de doestelling van de stichting.

5. Beheer van het vermogen van de instelling

De stichting streeft ernaar om binnen afzienbare tijd binnenkomende gelden te besteden aan personen en organisaties die activiteiten uitoefenen conform de doestelling van de stichting.

De stichting beoogt niet het aanhouden van reserves.

Gelden zullen niet worden belegd of langdurig worden vastgezet op spaarrekeningen.

De administratie zal worden uitgevoerd door een professioneel administratiekantoor.

6. Besteding van het vermogen van de instelling

De binnenkomende gelden zullen worden ingezet om personen en organisaties te ondersteunen die activiteiten uitvoeren die in lijn zijn met de doestelling van de stichting.

7. Organisatie

Het bestuur bestaat uit drie leden. Een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Voorzitter: Dhr. Koelewijn.
Penningmeester: Dhr. Bout.
Secretaris: Dhr.  Westerink.

De bestuurders ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werk en inzet.

De enige daadwerkelijke kosten van de stichting zijn kosten die noodzakelijk zijn om de stichting haar operationele werkzaamheden te laten uitvoeren. Waaronder onder andere: De kosten voor oprichting van de stichting en administratiekosten.

8. Relevante data:

Stichting de Akker van Boaz
Groene Specht 4
3893 JE  Zeewolde

Contactpersoon: Dhr. Koelewijn (voorzitter)

info@deakkervanboza.nl
www.deakkervanboaz.nl

Telefoon: 06-26374945

KvK nummer: 54115698
Fiscaal nummer: 851170535
Rekeningnummer: Rabobank 168821583

Administratiekantoor
PWB Advies
Grootzeil 3 / Postbus 172
3890 AD Zeewolde